Lataa SLO App Android-puhelimeesi
Lataa SLO App Android-puhelimille
Kirjaudu palveluun
Skip Navigation LinksSLO > Etusivu > SLO > Yhteiskuntavastuu

 Yhteiskuntavastuu

​SLO Oy toteuttaa omassa toiminnassaan yhteiskuntavastuuta seuraavalla tavalla: 

Hallinnointimenettely
SLO:n johtoryhmä-, johtajisto- ja hallitustyöskentely sekä hallinnointimenettely noudattavat Suomen osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä ja lainsäädäntöä. Hallinnon tarkastusta koskeva lausunto sisältyy tilintarkastuskertomukseen.

Henkilöstöpolitiikka
SLO:n henkilöstöjohtaminen perustuu Sonepar-konsernin yhteisiin arvoihin. Henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamista ohjeistavat ja tukevat SLO:n henkilöstöstrategia ja -periaatteet. Henkilöstöperiaatteet ovat pysyväisluonteisia toimintaperiaatteita ja -ohjeita käytännön henkilöstöasioihin. SLO noudattaa henkilöstöhallinnossa Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Työsuojelupolittiikka
SLO:ssa työsuojelulliset näkökohdat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Jokaisen henkilön osalta turvallisuus ja terveys sekä työympäristön kehittäminen ovat tärkeitä. Linjaorganisaation apuna asiantuntijoina toimivat työsuojelupäällikkö sekä toimihenkilöiden ja työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut. Suurimmissa myyntikonttoreissa on lisäksi omat työsuojeluvaltuutetut. Yhteistyöelimenä toimii pääkonttorissa työsuojelutoimikunta, jossa on yksi työnantajan, kaksi toimihenkilöiden ja kaksi työntekijöiden edustajaa. Lisäksi työsuojelutoimikunnan työhön osallistuvat työterveyshuollon edustajat. Työsuojelutoimikunta valvoo työsuojeluohjelman toteutumista. SLO noudattaa työsuojelupolitiikassa Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia.

Tuote- ja toimittajapolitiikka
SLO:n toimintaa ohjaa ISO 9001 -laatujärjestelmä. Toimittajan tulee olla vakavarainen ja hyvämaineinen. Toimittajan tuotteiden tulee vastata asiakkaiden odotuksia tuotteiden teknisestä laadusta. Kaikilla merkittävillä tuotealueilla noudatamme yhden päätoimittajan ja 1-2 vaihtoehtoisen toimittajan politiikkaa. Tuotteiden tulee olla sähköturvallisuuslain mukaisesti koestettu ja hyväksytty sekä täyttää kaikki viranomaisen asettamat määräykset.

Ympäristöpolitiikka ja kestävä kehitys
SLO:n toimintaa ohjaa ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Sonepar-konsernin oman kestävän kehityksen ohjelman nimi on BlueWay. Toimittajan ja tuotteiden valinnalla sekä pakkaustavan ja pakkausmateriaalien avulla vaikutetaan ympäristöä vähemmän rasittavien tuotteiden menestymiseen alalla. Erityisesti huomioidaan tuotteiden ja pakkausmateriaalien kierrätys. SLO noudattaa toimialaansa koskevia ympäristölakeja ja liiketoimintakäytäntöjä.