Lataa SLO App Android-puhelimeesi
Lataa SLO App Android-puhelimille
Kirjaudu palveluun
Skip Navigation LinksSLO > Etusivu

 Tietosuojaseloste

​Henkilötietolaki 523/1999 24 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 7 §

1 Rekisterinpitäjä
SLO Oy (0213785-2)
Ritakuja 2, PL 88
01740 VANTAA
p. 010 283 11
etunimi.sukunimi@slo.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
SLO Oy
Annika Aalto
Ritakuja 2, PL 88
01740 VANTAA
p. 010 283 2486
etunimi.sukunimi(at)slo.fi

3 Rekisterin nimi
SLO Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
SLO:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja SLO:n asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat SLO:n verkkosivuja ja niihin liittyviä palveluja.

5 Rekisterin tietosisältö
SLO:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
Yrityksen tai organisaation nimi
Yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
Henkilön nimi
Yrityksen osoite
Postiosoite ja postitoimipaikka
SLO:n asiakasnumero
Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.

6 Evästeet
SLO käyttää verkkosivuillaan evästeitä, jotka mahdollistavat tunnistamaan usein sivuilla vierailevat käyttäjät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista verkkosivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. 

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. SLO käyttää evästeitä tarjotakseen asiakkailleen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 

Mikäli verkkosivujen käyttäjä ei halua SLO:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. 

Evästeet ovat tarpeellisia SLO:n joidenkin sivujen ja palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet
SLO:n asiakasrekisteriin tunniste- ja perustiedot saadaan SLO:n omasta toiminnasta sekä asiakkaalta ja yhteistyökumppanilta.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
SLO:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
SLO:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä.

11 Henkilötietojen korjaaminen
SLO päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamilla tiedoilla.

SLO:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan SLO:ssa Annika Aallolle, p. 010 283 2486 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)slo.fi.

Tarkastuspyyntö SLO:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä SLO:n pääkonttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Yhteystietoja päivitetään SLO:n verkkosivujen, www.slo.fi, kautta. 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä SLO:n verkkosivuilla www.slo.fi.