Lataa SLO App Android-puhelimeesi
Lataa SLO App Android-puhelimille
Kirjaudu palveluun
Skip Navigation LinksSLO > Etusivu

 Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1 Rekisterinpitäjä
SLO Oy (0213785-2)
Ritakuja 2, PL 88
01740 VANTAA
p. 010 283 11
etunimi.sukunimi(at)slo.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa                                    
SLO Oy
Annika Aalto
Ritakuja 2, PL88
01740 VANTAA
p. 010 283 2486
etunimi.sukunimi(at)slo.fi

3 Rekisterin nimi
SLO Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
SLO:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja SLO:n asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat SLO:n verkkosivuja ja niihin liittyviä palveluja.

5 Rekisterin tietosisältö
SLO:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
Yrityksen tai organisaation nimi
Yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
Henkilön nimi
Yrityksen osoite
Postiosoite ja postitoimipaikka
SLO:n asiakasnumero
Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
SLO:n asiakasrekisteriin tunniste- ja perustiedot saadaan SLO:n omasta toiminnasta sekä asiakkaalta ja yhteistyökumppanilta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset
SLO:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
SLO:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Käyttöoikeus tietokantaan on ainoastaan järjestelmän ylläpitäjällä.

10 Henkilötietojen korjaaminen
SLO päivittää asiakasrekisteriä oman toiminnan kautta sekä asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamilla tiedoilla. 
SLO:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan SLO:ssa Annika Aallolle, p. 010 283 2486 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)slo.fi.

Tarkastuspyyntö SLO:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä SLO:n pääkonttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.

Yhteystietoja päivitetään SLO:n verkkosivujen, www.slo.fi, kautta. 

Tämä rekisteriseloste on nähtävissä SLO:n verkkosivuilla www.slo.fi.