Lataa SLO App Android-puhelimeesi
Lataa SLO App Android-puhelimille
Kirjaudu palveluun
Skip Navigation LinksSLO > Etusivu

 Hyvinvointia sähköllä - visio 2030

​SLO on mukana toteuttamassa Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n tulevaisuuden visiota. Tutustu vision teemoihin ja sähkön rooliin osana jokapäiväistä elämää.

Energiankulutus.png
Jokainen on tietoinen energiankulutuksestaan
ja vaikuttaa siihen

Kodeissa ja työpaikoilla käytetään energiaa hallitummin kuin ennen. Oman energiankulutuksen seuranta on helppoa ja kiinnostavaa.

Tarvittavan energian määrä ja hinta vaikuttavat päivittäisiin valintoihin. Kulutus halutaan pitää alhaisena ja ajoittaa hintavaihteluiden mukaisesti.

Älykäs sähköistys ja kodinkoneet varmistavat, että kokonaisuus toimii säästäen energiaa ja rahaa.

Energiatehokkaat_rakennukset.pngRakennukset ovat energiatehokkaita ja
tuottavat itse käyttämänsä energian

Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän lämmitysenergiaa. Vanhat talot on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat nollaenergiataloja.

Rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.

Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja pitäen huolta asukkaista ja ympäristöstä.

Sahkoverkot.pngSähköverkoissa on älyä

Energian käyttäjiä, tuottajia ja varastoja, kuten sähköautoja, yhdistää älykäs sähköverkko. Se ottaa vastaan ja tarjoaa hajautetusti tuotettua energiaa.

Älykäs verkko varmistaa, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Se tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin päästöttömän tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.

Energian lisäksi verkot välittävät myös toimintaa ohjaavaa tietoa.

Liikenteen_energia.pngSähköä käytetään laajasti liikenteen energiana

Sähköajoneuvot palvelevat työmatkaliikennettä ja päivittäistä asiointia. Julkisen liikenteen, jakeluautojen ja työkoneiden käyttövoimana on yhä useammin sähkö.

Melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat ovat selkeästi vähentyneet.

Latausverkosto kattaa asutus- ja liikekeskukset ympäristöineen.

Nopean latauksen asemia on pääväylien varsilla ja haja-asutusalueilla.

Elaminen.pngEläminen on entistä turvallisempaa ja mukavampaa

Häiriötön sähkönsaanti on itsestään selvää kaikkialla Suomessa.

Sähköistys lisää mukavuutta ohjaamalla mm. valaistusta ja ilmanvaihtoa asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Helppo yhteydenpito tietoverkkojen välityksellä tuo palveluja kotiin ja parantaa elämisen laatua.

Älykäs talo lisää turvallisuutta ja hyvinvointia. Ikääntyvienkin arkiaskareet sujuvat ja elämä on mukavaa.